Pension U zlomené lyže

Zajímavá místa a aktivity v okolí

Černé jezero

Černé jezero je rozlohou největší na Šumavě. Plocha hladiny je 18,93 ha, hloubka 40,6 m (největší hloubka jezera na naší straně Šumavy) a leží ve výšce 1008 m n. m. Vzdálenost od hráze k Jezerní stěně je 800 m.

Své jméno dostalo od zdánlivě černé barvy vody jezera, vznikající odrazem okolních hustých lesů. Nad jezerem se zvedá 330 m vysoká skalní stěna Jezerní hory (1343 m). Kamenité dno jezera je pokryto několik metrů hlubokou vrstvou pylu okolních jehličnanů, ukládaného zde po statisíce let.

Hráz je zpevněná a hluboko pod hrází, v údolí Úhlavy, byla postavena v letech 1929-30 přečerpávací elektrárna, dnes technická památka (první přečerpávací elektrárna v ČSR, vybudovaná Škodovými závody Plzeň pro ZČE). Černé jezero inspirovalo řadu významných umělců a spisovatelů - Antonína Dvořáka, Jana Nerudu, A. V. Šmilovského, J. Vrchlického, A. Heyduka, …

V roce 1965 byly v jezeře objeveny údajné písemnosti říšského bezpečnostního úřadu v Berlíně, které zde údajně zanechala ustupující německá armáda. Akce však byla fingována a jednalo se o provokaci a nepovedenou frašku inscenovanou STB. Vyloveny byly předem potopené bedny prázdného papíru a archiválie ze zdrojů KGB se na cestě z Moskvy opozdily ... :-)

Pro biology : v jezeře porosty šídlatky jezerní a zevaru splývavého. Na stěně exponované k severu arktoalpinské rostliny. Žijí zde vzácné druhy bezobratlých. Jezero leží uvnitř přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero (175 ha), vyhlášené již roku 1911 tehdejším majitelem tohoto panství knížetem Hohenzollernem. Mezi jezery probíhá hlavní evropské rozvodí, zatímco vody z Černého jezera odtékají do Vltavy a Labe a pak do Severního moře, vody z Čertova jezera míří do Dunaje a do Černého moře.

Nejsnazší cesta pro pěší, cyklisty i vozíčkáře : ze Špičáckého sedla (parkoviště) po žluté asfaltovou cestou až k jezeru (3,5 km). Jedete-li vlakem, vystupte ve stanici Špičák, odtud cca 1,5 km stoupání do Špičáckého sedla.

Foto Černé jezero
Foto Černé jezero
 

Doporučujeme : Ze Špičáku po žluté na Čertovo jezero (2,5 km), strmým stoupáním a klesáním po červené k Černému jezeru (2,5), po žluté mírné klesání na Špičácké sedlo (3,5), celkem 8,5 km.

Odvážlivci, kteří nedbají zákaz NP Šumava asi po 1 km směrem na Stateček pod Ostrým odbočí vlevo na nenápadnou cestu a stoupají pěšinkou na Jezerní stěnu. Odměnou je jim nádherný výhled na jezero. Někteří pak pokračují k bývalé Juránkově chatě a na Svaroh (1333 m). Hrozí jim ale vysoké pokuty a především škody na přírodě !! Nedoporučujeme !!

Čertovo jezero

Jezero leží na jižním svahu Jezerní hory ve výšce 1030 m n. m., jeho plocha činí 10,3 ha a největší hloubka je 36,7 m. Je napájeno dvěma malými potoky a vytéká z něj Jezerní potok, který patří do povodí řeky Řezné v Bavorsku a tím patří k černomořskému úmoří. O odtoku z jezera se povídá, že "pulsuje", jedná se o jev, jež je způsobený větry. Podle lidových báchorek je zde utopen ďábel s kamenem na ocese uvázaným od dívky, kterou chtěl stáhnout do pekla. Při tom vyryl dolinu ve kterém je jezero. Dodnes se prý z jezera vynořují podivné postavy a skřeti.

Foto Čertovo jezero
 

Pro pěší : po žluté ze Špičáku (3,5 km)

Pro pěší i cyklisty - po modré ze Železné Rudy (kousek za Benzinou do lesa), po 2,5 km u pomníčku malíře Adolfa Kašpara po červené (3 km), celkem 5,5 km. Cyklisté se mohou vracet přes Bumbálku a kolem Čertovy Chaty na Špičák a Železnou Rudu (5,5 km). Pěší mohou pokračovat po červené na Černé jezero nebo po žluté na Špičák.

Jezero Laka

Jezero Laka leží na svahu hory Plesná a je se svojí nadmořskou výškou 1096m nejvýše položeným a svojí rozlohou 2,23ha zároveň i nejmenším ledovcovým jezerem na Šumavě. Maximální hloubka je 3,9m.

Foto jezero Laka
 

Jeho romantický nádech mu dodávají plovoucí ostrůvky a zarůstající vegetace, pomalu přecházející v rašelinový močál. Voda z jezera je odváděna do říčky Křemelné. K jezeru se dostaneme po modré turistické značce z parkoviště v Nové Hůrce (cca. 5,5 km), nebo ze Železné Rudy po zelené značce na Debrník, z níž po 1 km odbočuje červená trasa až k jezeru (cca. 11 km).

Prášilské jezero

Jedno z dalších Šumavský jezer se nachází přibližně 5 kilometrů od obce Prášily. Jezero se nachází v nadmořské výšce 1080 m a rozprostírá se na 3,75 ha přičemž dosahuje maximální hloubky 14,9 m. Nad Prášilským jezerem se tyčí 150 m vysoká karová stěna. Kouzelnou scenérii dotvářejí skalní sruby a kamenná moře.

Foto Prášilské jezero
 

Dříve se voda z jezera používala k plavení dřeva a proto byla její hráz uměla zvýšena. Jako smutnou vzpomínku na tragickou událost, zde také uvidíte pomníček věnovaný utonulému studentovi Ottovi Kareisovi.

Do obce Prášily můžete dojet vlastním autem, na kole nebo o letních prázdninách využit Ekologický autobus, který převáží i kola.

Rozhledna Poledník

Vrchol s vyhlídkovou věží je též nazýván Polední hora a nachází se 7 km jižně od Prášil. Se svými 1315 m nad mořem je přirozenou dominantou celé této příhraniční oblasti. Původní areál zde sloužil jako základna protivzdušné obrany Československé socialistické republiky. Po pádu železné opony pozbylo vojenské zařízení významu. V létě 1998 byla dokončena přestavba objektu na 37 metrů vysokou vyhlídkovou věž.

Foto rozhledny Poledník
 

Návštěvníkům se nabízí za dobrého počasí nádherný výhled prakticky na celou Šumavu a Bavorský les. „ Zelená střecha Evropy“ je zde jako na dlani. A nejen to, při dobré viditelnosti můžete obdivovat malebnost Pošumaví a České kotliny do vzdálenosti desítek kilometrů a také více než 180 km vzdálené alpské vrcholy. Turistům je přímo u věže k dispozici kryté sezení a malé občerstvení.

Velký a Malý Falkenstein

Velký Falkenstein/ „Grosser FALKENSTEIN“ (1312 m n.m.) a Malý Falkenstein/ „Kleiner FALKENSTEIN“ (1190 m n.m.) se nachází v oblasti Národního parku Bavorského lesa na hranici s Českou republikou, cca. 5 km jihovýchodně od Bavorské Rudy. Na vrcholu Velkého Falkensteina stojí horská bouda, která byla postavena v roce 1932 sdružením lesníků a dnes slouží v letní sezóně jako hostinec a noclehárna (od 30. dubna do 31. října je možno se občerstvit, denně od 10-17 h, kuchyně od 11.30 do 16.00 h.). Naproti horské boudě stojí kaple, která je zasvěcena Sv. Františku. Byla postavena v roce 1987 přírodním parkem „Naturpark Bayerischer Wald“.

Na samém vrcholku Velkého Falkensteinu se tyčí kříž na kamenném podstavci. Odtud se otevírá krásný výhled na západ a jihozápad, směrem k Velkému Javoru a k horskému pásmu předního Bavorského lesa. Oblast Velkého a Malého Falkensteinu je překrásnou a oblíbenou turistickou oblastí. Falkenstein vypadá, jako by ani neměl vrcholek. Přesto jeho nejvyšší část tvoří žulová hrana, která nabízí milovníkům lezení kolmé stěny několika stupňů obtížnosti.

Z Falkensteinu je možno vidět tyto vrcholy: Ostrý, Javor, Roklan, Luzný a Třístoličník – za dobré viditelnosti i Bavorské Alpy. Zatímco je Velký Falkenstein celý zalesněný, vrcholek Malého Falkensteinu je odkrytý.

Foto Velký a Malý Falkenstein
Foto Velký a Malý Falkenstein
 

Výstup: díky pečlivě vybudované síti turistických stezek je možno pro výstup zvolit různé trasy. Nabízí se 4-8 hodinové pěší túry (dle obtížnosti). Z Bavorské Rudy přes Zwieselwaldhaus (4 ˝ h), z Zwieselwaldhausu, z Buchenau, ze Spiegelhütte přes vodopády Höllbachspreng ( 2 ˝ h).

Stezky pro pěší na Falkenstein z Zwieseler Waldhausu:

1. = Borůvka/ „Heidelbeere“

Výškový rozdíl 600 m. Výstup trvá cca. 3 ˝ - 4 h. Trasa začíná u parkoviště na začátku vesnice Zwieseler Waldhaus a na Velký Falkenstein (1315 m) vede přes Schillerweg k Ahornriegel. Odtud se otevírá překrásný výhled směrem na jih k Velkému Roklanu (1453 m n.m.) – nejvyšší hoře Národního parku Bavorský les. Kousek za křižovatkou se stezkou „jasan“ křižuje cestu Malý Höllbach. Dále se pokračuje oblastí se zbytky pralesa okolo vodopádů.

2. = Stříbrný list/ „Silberblatt“

Výškový rozdíl 650 m. Výstup trvá cca. 3 h. Trasa začíná u parkoviště Weisse Brücke (autobusová zastávka) a z parkoviště Scheuereck a vede přímo na Velký Falkenstein.

3. = tis/ „Eibe“

Výškový rozdíl 600 m. Výstup trvá cca. 2 ˝ h. Tato trasa začíná u parkoviště na začátku vesnice Zwieseler Waldhaus a je nejkratší a nejrychlejší. Stezka vede pře oblast se zbytky pralesa „Mittelsteighütte“ a rovnoměrně stoupá okolo vodopádů na Malý Falkenstein (1190 m). Odtud bývá za jasného počasí překrásný rozhled. Cesta dále pokračuje lesem až na vrcholek Velkého Falkensteinu.

4. = jasan/ „Esche“

Výškový rozdíl 670 m. Výstup trvá cca. 2 ľ h. Stezka začíná u křižovatky „Kleiner Weiler Kreuzstrassl“ a na Velký Falkenstein vede po jeho jižním svahu. Křižuje stezku „borůvka“ v oblasti Ahornriegel a pak pokračuje v serpentinách strmě až na vrchol.

Tip na výlet:

Výstup můžete začít z německé vesničky Zwieseler Waldhaus (701 m n.m.). Vesnička je automobilem vzdálena cca. 12 km od Bavorské Rudy - na 8 km od státní hranice směr Zwiesel odbočit doleva, pak ještě cca. 4 km lesem), kde je možno pohodlně parkovat Váš vůz na několika značeným parkovištích.

Pokud si rádi pěší trasu o kousek prodloužíte, můžete začít již ze Železné Rudy, odkud se dostanete Ferdinandovo údolím na zelený hraniční přechod „Ferdinandsthal“, který je určený pro pěší a cyklisty, a dále pak do vesnice Zwieseler Waldhaus. Tady se můžete na cestu občerstvit. Vesnička Zwieseler Waldhaus leží přímo na úpatí Velkého Falkensteinu. Při výstupu na kopec si můžete zvolit jednu ze čtyř turistických tras, které jsou přehledně značeny. Jednotlivé trasy se od sebe liší stupněm náročnosti.

Převzato z www.sumavanet.cz